We zitten met zijn allen middenin een grote shift in bewustzijn.  
Van een wereld waarin logica en ratio het hoogtij vierden, merken we langzaam een verschuiving naar een paradigma waar veel meer ruimte lijkt te ontstaan voor gevoel, bewustzijn en persoonlijke voorkeuren. Bladen als Happinez en Flow luiden al jaren de beweging in naar een meer mindful leven als tegenhanger van de ratrace die het moderne productieve leven lijkt te zijn. Yoga en Tai chi zijn inmiddels ingeburgerde methoden om op fysieke wijze balans te creëren tussen geest en lichaam. Er zijn apps en online programma’s beschikbaar waarmee iedereen zich kan laten begeleiden in meditaties en ontspanningsmomenten. Ook cursussen waarmee je meer in contact met je ware zelf en je missie komt – bijvoorbeeld door middel van creatie en de wet van aantrekking – schieten als paddenstoelen uit de grond. We hebben een steeds sterker verlangen om in ontspanning naar ons eigen potentieel te leven, in plaats van op te gaan in de maalstroom van voorspelbare veiligheid en productiviteit.

 

Tegelijkertijd is er (en betekent dit) een groeiende strijd van super sensitieve vrouwen, die niet meer lijken te passen in het geheel en niet kunnen functioneren in een wereld van prikkels, verwachtingen en to do lijsten. De goedbedoelde initiatieven geven hier en daar verlichting, maar bieden vaak niet genoeg soelaas om het hoofd boven water te houden en te leven vanuit kracht. Het blijft voor deze vrouwen een survivaltocht in een onwerkbare wereld. Telkens weer zijn daar die oude valkuilen van het niet op tijd aangeven van grenzen en is er sprake van wederzijds onbegrip als het gaat om een succesvolle business runnen/winst maken, spiritualiteit of communicatie via de (social) media. Die laatste schotelen vooral een vertekend beeld voor van fantastische levens, met glad gepoetste selfies en fashion iconen en lijken alle enigszins ‘mindvolle’ bewegingen direct tot een hype te bombarderen.

 

Be the change you wish to see
Er zijn tal van profetieën die een nieuwe wereld aankondigen, zoals het einde van de Maya kalender,  de astrologische overgang naar het waterman tijdperk, de voorspelling van de Inca over de ontmoeting tussen de Condor en de Adelaar.  Deels gaan de verhalen over het helen van de aarde, anderzijds gaan ze over het wakker worden van onze ziel en ons bewustzijn; het helen van onszelf. Het is nodig dat er meer balans komt tussen het mannelijke en het vrouwelijke. We zijn zo geprogrammeerd om te handelen vanuit ratio en logica, dat we er collectief in zijn gaan geloven dat intuïtie, gevoeligheid en creativiteit op beslissingsniveau niet echt recht van spreken hebben; dat dit linkse, ideële, naïeve en kwetsbare eigenschappen zijn, terwijl deze geweldige en noodzakelijke krachten juist de basis vormen voor de verschuiving naar een nieuwe leefwereld. Hoe meer we dit gaan omarmen en gaan staan voor onze sensitieve, intuïtieve en creatieve aard, hoe sneller de verandering zal plaatsvinden.
 

 

Creative chicks on a spiritual mission*
Verandering is eng. Niet iedereen durft kleur te bekennen, want vaak wordt een nieuwe trend eerst geridiculiseerd, voordat de menigte het gaat accepteren en zelfs kopiëren. Daarom zijn er pioniers nodig; creatieve meiden* die het voortouw durven te nemen, het eigenzinnige hoofd boven het gemodereerde maaiveld durven te steken. Die een innerlijke roep hebben om de wereld te veranderen en lichter te maken; die vernieuwende ideeën hebben en ongezien al leven vanuit liefde en verbinding, maar deze idealen niet durfden te delen uit angst om te worden buitengesloten. Ze zijn overal; je herkent ze aan een twinkel in de ogen, hun eigenheid, gevoeligheid, opmerkzaamheid, intuïtie en creativiteit.
Ze staan dichter bij ‘de normale mens’ dan de New Age beweging en zijn minder fel en opruiend dan feministen. Precies daarin zit hun kracht. Als wij – deze sensitieve, intuïtieve en bezielde vrouwen – durven te gaan staan voor onze dromen, idealen, gevoeligheid en bezieling; als we meer en meer ruimte creëren om hier uitdrukking aan te geven, dit verder te ontwikkelen door erover te praten, ermee te dansen, het letterlijk vorm te geven… dan nemen we de unieke plek in die voor ons bedoeld is en waarvoor we hier op aarde zijn. Wij kunnen nieuwe voorwaarden scheppen en de nieuwe realiteit creëren waarin wij ons wel prettig voelen, vloeiend functioneren en vol energie zijn. Het enige wat nodig hebben is: de moed en het doorzettingsvermogen om trouw te zijn aan onze voorkeuren, ons gevoel en onze spiritualiteit, zodat we in alle eerlijk- en kwetsbaarheid kunnen leven wie wij in wezen zijn. En omdat wij dichter bij ‘de normale mens’ staan, vormen we een brugfunctie.

 

Als je ‘aan’ gaat, wordt het leven lichter.
Als je zonder oordelen doet waar je blij van wordt, als je afgestemd bent op je zielemissie, op je authentieke zelf, wordt het leven lichter. Qua luchtigheid, maar ook qua lichtopbrengst. Je tast minder in het duister. En het mooie is: als jij je licht laat stralen, wordt het voor anderen om jou heen ook lichter. Ik ben dan ook heel erg blij met het opstaan van steeds meer ‘creative chicks on this spiritual mission’ die die verlichting durven te leven, op weg geholpen door coachende, onderwijzende en therapeutische pioniers. Sommigen spreken over een wildgroei aan coaches en therapeuten, ik zie hierin vooral een grondige aanpak van de aanleg van een nieuw lichtnetwerk, om de donkere tijden op te lichten en het licht als een olievlek te laten groeien en verschijnen.

 

Let’s shine our brightest lights  __/|\__
* Ik spreek hier over vrouwen, maar het gaat in basis om het in balans brengen van het mannelijke en vrouwelijke aspect.